EBİLTEM PROJE PAZARI 2004

Etkinliğinde DPÜ Toz Metalurjisi Çalışmalarından 2 Proje Sunuldu

 

1-12 Kasım 2004 tarihlerinde Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (EBİLTEM) tarafından organize edilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge Proje Pazarı’na Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Ahmet Özmen ve öğrenci M. Piri Yılmaz, Seramik Mühendisliği Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Osman Şan ve Arş.Grv. Cem Özgür ile Makina Mühendisliği Bölümünden Yrd.Doç.Dr. Rahmi Ünal projeleriyle 2-3 Kasım 2004 tarihlerinde etkinliğe katılarak projelerini tanıtmışlardır. Proje isimleri sırasıyla şunlardır: “Chermik V1.0: Otel Otomasyon Sistemi”, “Kapiler Seramik Filtre Üretimi” ve “Gaz Atomizasyon Yöntemi ile Metal Toz Üretimi”. Etkinlik, proje posterlerinin sergilenmesi (1-12 Kasım 2004), projelerin sözlü sunumu (2-3 Kasım 2004) ve iş dünyası temsilcileri ile proje üreticilerinin ikili görüşmelerini kapsamaktadır. Posterler 1-12 Kasım 2004 tarihleri arasında EGE Üniversitesi kongre merkezinde askıda duracak ve ilgililerin ziyaretine açık olacaktır. 

          

Üniversite yöneticilerinin ve EBİLTEM müdürlüğünün yaptığı sunumlarda Üniversitelerde yapılan araştırmaların, geliştirilen projelerin Türkiye ve Dünya çapında pazar bulabilmesinin öneminden bahsedilmiş ve bu arabuluculuğun zorluklarından bahsedilmiştir. Sunumlarda ayrıca, aynı amaçla EBİLTEM’de kurulan ve Avrupa Birliği 6. Çerçeve Projesi kapsamında desteklen Teknoloji Aktarma Merkezi (IRC: Innovation Relay Center) tanıtılmış, IRC’nin çeşitli illerde organize olarak sanayi anketleri yaptığı, bu anketlerle işkollarının ve kullandıkları teknolojilerin belirlediği söylenmiştir. Daha sonra bu işkolları için mevcut en iyi teknolojinin ne olduğunun yine bu merkezlerce araştırıldığı ve sonucunun sanayicilere duyurulduğu belirtilmiştir. Böylece teknoloji araştırma ve aktarma işlemlerinin hem ulusal, hem de uluslararası çapta merkez tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. Sunumlarda ayrıca TÜBİTAK tarafından Vizyon 2023 tanıtılmış ve tematik alanların oluşturulma çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.  Vizyon 2023 sunumunda TÜBİTAK tarafından teşvik edilecek araştırma konuları belirtilmiştir.

 PROJE SUNUMLARI 

            Proje pazarında, “Yeni Üretim Prosesleri”, “Yeni Ürünler”, “Üretim ve Sistem Kontrolü”, “Yeniden Kazanım” ve “Sosyal Kalkınma” olmak üzere 5 farklı tematik alanda toplam 104 proje sunulmuştur.

 Proje sunumlarında M.Piri Yılmaz “Chermik V1.0: Otel Otomasyon Sistemi”ni  tanıtmış, otel işletmeliğine getirdiği yeniliklerden bahsetmiştir. Proje yöneticisi Dr. Ahmet Özmen:  “Ücretsiz yazılım platformlarında sunulan yazılım araçları ile geliştirilen Chermik’in, hiç bir lisans bedeli ödemeksizin gerçeklenmiş olduğunu ve getirdiği yeniliklerle rezervasyon, check-in ve check-out gibi işlemleri en kısa sürede gerçeklediğini, kullanımı ve öğrenilmesinin son derece kolay olduğunu belirmiştir. Dr. Ahmet Özmen ayrıca, Chermik’in özellikle kaplıcalar ile küçük ve orta ölçekli otel işletmeleri için ekonomik bir çözüm olduğunu belirtmiştir. 

Kapiler seramik filtre projesi ile ilgili yapılan görüşmelerde sanayi temsilcilerinin daha çok bölgenin tarımsal taleplerini ön plana çıkardıkları görülmüştür. Özellikle zeytin yağı üretiminde filtreleme için bu filtrelerin kullanılıp kullanılamayacağı sorulmuştur. Proje yöneticisi Dr. Osman Şan bu amaçla kullanılacak filtrelerin daha iri gözenekli olması gerektiğini belirtilmiş ve bu amaçla kullanılacak filtreleri de üretebileceklerini açıklamıştır. Daha sonra filtre talepleri konusunda değerlendirme yapan Arş. Grv. Cem Özgür, CeBIT fuarında kendilerinden hava filtresi talebinin olduğunu, burada da  benzer taleple karşılaştıklarını belirtmiştir. Bu konuda çalışmalara başladıklarını belirten araştırmacı, en kısa zamanda deneme amaçlı hava filtrelerini üreterek laboratuar şartlarında performans deneylerini yapacaklarını ifade etmiştir. 

Gaz atomizasyon ile metal tozu üretimi projesinin yürütücüsü Dr. Rahmi Ünal projeksiyon cihazı ile yapmış olduğu sunumda yürütmekte olduğu projeyi görsel olarak izleyicilere tanıtmıştır. Sunuma başlarken bu projenin 1992 yılında Gazi Üniversitesinde başladığı akademik çalışmalar ve devamında Almanya’da doktora çalışması sırasında elde ettiği bilgi ve tecrübeler ışığında söz konusu projeyi DPT desteği ile gerçekleştirdiğini, tamamen özgün bir gaz atomizasyon ünitesi tasarlayarak imal ettiklerini belirtmiştir. Daha sonra, toz metalurjisinin “metalik toz veya bu tozların şekillendirilip sinterlenmesi ile metalik parça üretim yöntemi” olduğunu söyleyerek Toz Metalurjisinin uygulama alanlarının çok geniş olduğunu belirtmiştir. Toz metalurjisinde birinci adımın tozun üretilmesi olduğunu vurgulayarak metal tozu üretiminin önemine değinen Dr. Rahmi Ünal, Dumlupınar Üniversitesinde kurulan metal tozu üretim ünitesini resimlerle görsel bir şekilde tanıtarak toz üretim sırasında kaydettikleri kısa bir viedo kamera görüntüsünü sunmuştur.