Dr.- lng. Rahmi ÜNAL

 

TÜRK TOZ METALURJİSİ DERNEĞİ

 

7. olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Kasım 2007 Cumartesi saat 14:00'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapıldı. Genel kurul Yrd.Doç.Dr. Çetin Karataş tarafından açıldı ve divan teşekkülünden sonra yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları okundu, görüşüldü ve ibra edildi. Dernek başkanı Prof.Dr. Süleyman SARITAŞ üyelere yönetim kurulu raporunu sundu.

 

Sayın SARITAŞ yapmış olduğu sunumda Gazi, TOBB, ETÜ, ODTÜ, İTÜ, Kocaeli, Sakarya, Marmara, Süleyman Demirel ve Dumlupınar Üniversitelerinde ve TÜBİTAK-MAM'da toz metalurjisi laboratuvarları ve araştırma grupları oluştuğunu ifade etti. Üniversitelerimizin ve toz metal sanayi kuruluşlarımızın kısmen AR-GE projeleri oluşturma aşamasına girdiklerini ve teknolojik sıçrama yapmamızın üniversitelerimiz ile sanayi kuruluşlarımızın büyük ölçekli ortak proje yürütmelerine bağlı olduğuna dikkat çekti.

 

 

Sayın SARITAŞ Randall M. German tarafından yazılan ve MPIF tarafından 2005 yılında yayınlanan "Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing" isimli kitabın "TOZ METALURJİSİ ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri" ismi ile Türkçe'ye çevirsinin yapıldığını ve dernek yayını olarak Temmuz 2007'de basıldığını söyleyerek tercüme edenlere, editörlere ve destek veren firmalara teşekkür etti.

5.Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansının 8-12 Ekim 2007 tarihlerinde TOBB ETÜ'de yapılacağı dernek üyelerine duyuruldu. Çok yakında bildiri çağrısı yapılacağı açıklandı.

Prof.Dr. Süleyman SARITAŞ yenilenen Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine göre dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Ayrıca 28-29 Nisan 2007 tarihlerinde İstanbul'da yapılan EPMA genel kurulu hakkında bilgi vererek sözlerini Ülkemiz toz metlurjisi sektörünün hedefini 2013 yılında 15000 ton metal tozu tüketimi ve ciro olarak 1,0 Milyar ABD doları koyduklarını belirterek sözlerini tamamladı. Gündem maddesi görüşmelerinin ardından genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

 

Haberler sayfasına dönüş